Η καφετέρεια την οποία διαθέτω, αναβαθμίστηκε και οι πελάτες αναφέρουν την δαφορά που είδαν κάνοντας χρήση του πάγου απο την IceAge.

Δημήτρης

Συνεργάτης