Η Ιστορία μας

Νεοσυσταθείσα εταιρεία με έδρα το Τυχερό Έβρου και δίκτυο συνεργατών σε όλο τον Έβρο .

Το έτος έναρξης της επιχείρησης είναι το 2019 και αμέσως επεκτάθηκε και κατάφερε με την ποιότητα και την αξιοπιστία να αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών που εκτείνεται σε όλο τον Έβρο.

Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων της, καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της και η επέκταση του δικτύου της.

ΕπικοινωνίαΔίκτυο συνεργατών

Αρχές της δουλειάς μας

Έχοντας πάντα ως σκοπό την συνεχή βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προϊόντα μας και ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Εστιάζουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Ελέγχουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και προσφέρουμε ολόφρεσκα, καθαρά, κρυστάλλινα παγάκια

Τηρούμε τις προδιαγραφές ISO 22000:2005 και καλύπτουμε τις απαιτήσεις του HACCP

Πιστοποίηση ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις: α) απαιτήσεις του HACCP β) απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας γ) γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Προδιαγραφή HACCP

To HACCP είναι διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία IceAge εφαρμόζει αξιολόγηση ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).